HVORDAN GØR VI?

0% i administration

Indsamlingsmidler

Disse penge går altid 100% til velgørenhed og zakatberettigede formål. De må IKKE bruges til administration. Når du donerer penge til Zakatfonden, så er det altid indsamlingsmidler, medmindre du selv oplyser os andet.

READ MORE

Driftsmidler

Dette er penge, der kan bruges på administration. Pengene kommer fra forretningspartnere, erhvervsaktiviteter og donorer der gerne vil støtte administration og udvikling af Zakatfonden. Udgifterne til Zakatfonden dækkes af driftsmidler.

READ MORE

DEN INDSAMLEDE ZAKAT OG SADAQA FORDELES PÅ FLERE MODTAGERE SOM NÆVNT I KORANEN

Fordelingsnøgle

Internationalt

30% Nødhjælp

300 kr. pr. 1000 kr.

Katastroferamte

Rent vand

Forældreløse

Samfundsudvikling

Nationalt

30% Socialt

300 kr. pr. 1000 kr.

Hjemløse

Misbrugere

Kristeramte

Gældsatte

Dawah

30% Islamisk

300 kr. pr. 1000 kr.

Udgivelse af bøger

Udvikling af dawa

Honorarer

Konvertithjælp

Vedvarende

10% Kontinuitet

100 kr. pr. 1000 kr.

Erhvervsstøtte

Rentefrie lån

Iværksætteri

Partnerskab

Det nævnte er kun eksempler. Indsamlingsmidlerne kan bruges på flere eller færre end de nævnte i hver kategori.
Indsamlingsmidlerne fordeles i forhold til nævnte, hvis budgetteringen realiseres. Ellers vil igangsatte projekter få forrang.
Fordelingen kan ved særlige katastrofesituationer blive anderledes, f.eks. som i år pga. Covid-19
Zakatfonden anvender hila tamlik for at sikre at zakat er gydligt givet ifølge alle holdninger.

DIN GARANT FOR AT DINE PENGE BRUGES RIGTIGT

Uafhængig kontrol

INDSAMLINGSNÆVNET

Økonomisk kontrol

Enhver indsamling af penge skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, der derefter fører kontrol med at pengene er blevet brugt til de lovede formål. Zakatfonden anmelder altid sine indsamlinger og sikrer dermed uafhængig kontrol af de indsamlede penge.

CIVILSTYRELSEN

Juridisk kontrol

Zakatfonden hører som en velgørende fond under Civilstyrelsen, der fører tilsyn med velgørende fonde og sikrer, at pengene forvaltes korrekt i forhold til formålet, samt at andre juridiske og forvaltningsmæssige praksisser overholdes.

Islamic board

Islamisk kontrol

Zakatfonden indsamler og distribuerer zakat og sadaqa, og der gælder bestemte regler for dette. Derfor er der i Zakatfonden islamisk kompetence og muslimske lærde konsulteres løbende, så der er sikkerhed for, at de islamiske aspekter overholdes korrekt.

Ved at fortsætte med at bruge denne hjemmeside, så accepterer du brugen af cookies! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk