EKSEMPEL

Sådan beregner du zakat

PENGE

30.000 kr.

Alle penge du har. Både kontanter og i banken. Det gælder også opsparinger til bestemte formål.

GULD OG SØLV

5.000 kr.

Vægtværdien af dit guld (eller sølv)

Vægten ganget med prisen på karaten

AKTIER OG ANDRE HANDELSVARER

11.000 kr.

Medregn salgsværdien hvis du ejer aktier, bitcoins eller andre handelsvarer købt med henblik på videresalg

Umiddelbare udgifter

-6.000 kr.

Du kan fratrække dine almindelige og faste udgifter indenfor en måned (f.eks. husleje, elregning, madbudget osv.)

Total

40.000 kr.

Hvis totalen er højere end nisab skal der betales zakat.
Hvis totalen er mindre end nisab skal der ikke betales zakat.

Nisab er 28.580 kr. (85 g. guld)

Zakat der skal betales

1.000 kr.

2,5 % af ovenstående total

Betales hurtigst muligt

Yderligere detaljer kan læses i bogen:
Zakat - Islams tredje søjle

DET NÆVNES TYDELIGT I KORANEN

HVEM KAN MODTAGE ZAKAT?

Mange forbinder zakat med at man kun skal give penge til ekstremt fattige. Men det er ikke helt rigtigt. Allah nævner tydeligt i Koranen, hvem der kan modtage zakat, og det er i alt otte forskellige kategorier og det er faktisk meningen, at man skal brede sin zakat ud på alle som Allah har nævnt.

DEN FATTIGE

Det er den person, der ejer mindre end værdien af 85 g. guld når værdien af hans ekstra ejendele medregnes.

DEN NØDLIDENDE

Det er den person, der ikke har til dagen eller for hvem det er hårdt at klare sige igennem dagen.

DEN DER ARBEJDER FOR AT INDSAMLE ZAKAT

Det er den person, der arbejder for at indsamle og distribuere zakat, eller som arbejder for islam uden nogen anden indtægt.

DEN HVIS HJERTE SKAL VINDES

Det er den eller de personer, der kan have et særligt behov for finansiel støtte for at det vil styrke deres islam eller bløde deres hjerter op for islam.

SLAVER

Dengang der fandtes slaver kunne man frikøbe dem med zakat. Men i og med, at slaveriet er ophævet, så er denne kategori ikke længere relevant i vores tid.

DEN GÆLDSPLAGEDE

Det er den person, der er så meget i gæld, at han regnes for fattig.

DEN I ALLAHS VEJ

Det er den soldat, der er draget i krig. I nyere tid kan det ifølge nogle også forstås som ethvert arbejde, der er relateret til at forsvare og styrke islam, herunder dawah.

DEN STRANDEDE REJSENDE

Det er den person, der midlertidigt er blevet afskåret fra sin ejendom og penge og er derfor i praksis fattig.

Zakat er kun til de fattige, de nødlidende, dem der arbejder for at indsamle zakat, dem hvis hjerter skal vindes, slaver, de gældsplagede, dem i Allahs vej og den strandede rejsende. En forpligtigelse fra Allah, der er den vise, den alvidende.

Surat al-Tawbah, kap 9, vers 60

Læs mere om zakat i udgivelsen: Zakat - Islams tredje søjle

Ved at fortsætte med at bruge denne hjemmeside, så accepterer du brugen af cookies! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk